Müügitingimused

Enne tellima asumist tutvu kindlasti Tarbijakaitseameti poolt pakutavate õiguste ja võimalustega ja loe läbi ka kogu võlaõigusseadus, mille leiad siit!

Tarbijakaitseameti koduleht: Tarbijakaitseamet

Tellimus on kinnitatud peale makse teostamist Swedbanga pangalingi kaudu või peale makse laekumist Brande OÜ kontole ning toode või tooted on automaatselt broneeritud. Peale tellimuse kinnitamist saab tellija mõne minuti jooksul e-maili tellimuse kinnitusega.

Kui maksmine ei õnnestu või kui tellija omab kontot mõnes muus pangas, siis tuleks valida makseviisidest: “Muu pank” ja peale arve saamist e-mailile tasuda see pangaülekandega. Alati võib saata meile ka e-mail aadressile: info@pinkshop.eu ja anda teada oma tellimissoov. Toote olemasolu korral saadame arve, mille alusel saab teha ülekande meie kontole. Kui tellimuse eest ei ole tasutud 1 tööpäeva jooksul, siis tühistame tellimuse.

Kauba tarneaeg on kirjas iga toote juures eraldi ja on orjenteeruv, kuna paki tarnimise kiirus sõltub transpordifirmast. Kui tellimise hetkel tellitud toodet Pinkshopi laos ei ole, saadetakse kaup teisest laost ja transpordiviis võib muutuda. Teavitame selles klienti e-maili teel.

PS!  Toote täpne värvitoon võib erineda pildilolevast, mis tuleneb erinevatest ekraaniseadetest.

Lepingu jõustumine – Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad Kliendi ja internetiaadressil www.pinkshop.eu asuva ostukeskkonna omaniku Brande OÜ vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

TAGASTAMINE:

Ostjal on 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist õigus kaup tagastada või ringi vahetada.  Kauba tagastamiseks või vahetamiseks palume saata meile e-mail aadressile: info@pinkshop.eu ja anda teada tagastamise või vahetamise soov ning uus suurus, mille vastu soovitakse kaup ringi vahetada. Vahetades toote teise suuruse vastu, uut postikulu ei lisandu. Vahetades kauba teise toote vastu, lisandub postikulu vastavalt hinnakirjale (Smartpost 2,95 eur, Omniva 3,95 eur).

Tagastamise postikulud kannab ostja.

* 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Sinu isiklikke vajadusi arvestades (nt Sinu mõõtude järgi) ning toodetele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (pesu ja bikiinid), juhul kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud.

Tagastatav kaup palume saata Smartpostiga Viimsi Kaubanduskeskuse automaati (telefoninumber: 56509660)!

NB! Palume jälgida, et pakil oleks peal saatja nimi!

Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
Tagastame kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates lepingust taganemise teate jõudmisest meieni.  VÕS §56(2) lg 4 järgi kannab tarbija talle lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on tarbijal õigus esitada kauplejale pretensioone kaubal esinevate puuduste kohta 2 aasta jooksul kauba kättesaamisest.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja tellimuse numbri e-posti aadressile info@pinkshop.eu. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.

Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.

Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kasutatakse ainult müügiteenuse osutamiseks ja lubame, et need ei satu kolmandate isikute kätte.

Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Taganemise avalduse tüüpvorm on saadaval alloleval veebilehel:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Kliendil on VÕS § 101 tulenevalt õigus tugineda õiguskaitsevahenditele. Tarbija võib nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustusega täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Selleks peab Klient esitama kaebuse Müüja e-mailie: info@pinkshop.eu. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Üldtingimuste alusel sõlmitud Lepingute üle on järelevalvepädevus Tarbijakaitseametil. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Tellija ja Brande OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tellijal on võimalus pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava internetipõhise platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/odr. Muul juhul lahendatakse vaidlus Tellija elukohajärgses kohtus.

Brande OÜ ei vastuta: kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

Kirjalikus kaebuses tuleb märkida:
1) tarbija nimi ja kontaktandmed;
2) kaebuse esitamise kuupäev;
3) kauba või teenuse puudus;
4) ettevõtjale esitatav nõue;
5) viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

Lae Müügitingimused alla PDF failina:

Müügitingimused

Privaatsuspoliitika:

Brande OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, avaldamist, kasutamist, edastamist ja säilitamist. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist juhul, kui klient kasutab veebilehte watchwear.ee. Kliendi isikuandmetena käsitletakse infot, mis kehtib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Isikuandmete töötlemine hõlmab järgmisi toiminguid: isikuandmete kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine aga ka kustutamine või hävitamine.

Isikuandmete kogumine

Brande OÜ kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendil on võimalik e-poodi kasutada nii tavakasutajana, kui ka ennast kliendiks registreerides. Kliendiks registreerimisel on kliendil õigus e-poe kasutajakeskkonnas oma isikuandmeid kontrollida, muuta ja vajadusel eemaldada. Klient on vastutav nimetatud andmete õigsuse eest.

Brande OÜ kogub isikuandmeid ja mitteisikulisi andmeid. Kliendi isikuandmeid kogutakse vaid siis, kui klient on need ise omal soovil avaldanud ostu sooritades või tagastamist vormistades. Klient tellimuse esitamisel watchwear.ee veebikeskkonnas nõustub nimetatud põhjustel isikuandmete kogumise ja töötlemisega. Isikuandmete õigsuse eest vastutab klient. Mitteisikulisteks andmeteks loetakse veebilehe külastamisega seotud info. Täpsemalt külastuse kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemised reklaamilt, sisenemise ja väljumise lehekülg, otsingusüsteem ja otsingu ajalugu, IP-aadress. Nimetatud informatsiooni ei kasutata isikuandmete kogumiseks.

Isikuandmete kasutamine

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel.

Kliendi nõusolekul teavitatakse klienti Watch I wear parimatest pakkumistest uudiskirja kaudu. Uudiskirjaga liitumise nõusolekut küsitakse kliendilt e-poe kassas ning nõusolekut on võimalik edastada ka Watch I wear kodulehel oleva spetsiaalse ankeedi kaudu. Uudiskirjaga liitunutel on igal ajal võimalik ennast adressaatide nimekirjast eemaldada saates vastav taotlus.

Isikuandmete edastamine

Brande OÜ edastab isikuandmeid tellimusega seotud kohustuste täitmiseks kolmandatele osapooltele tellimuse kohaletoimetamiseks ning muudel seadusjärgsetel juhtudel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on postiteenuse osutajad ja muud transporditeenust pakkuvad ettevõtted. Nimetatud ettevõtetega on sõlmitud isikuandmete kaitse tagamiseks lepingud ning kliendi isikuandmeid kasutatakse vaid lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Brande OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. E-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid ning muid edastatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõik Watch I wear maksevõimalused on pankade ja teiste teenusepakkujate poolt krüpteeritud ja turvalised, mis tähendab, et tellimuste eest tasumisel toimub andmete vahetamine panga või muu finantsasutuse ja kleindi vahel ning Watch I wear privaatse finantsinfoga kokku ei puutu.

Isikuandmete säilitamine

Brande OÜ säilitab isikuandmeid senikaua, kuni klient kasutab teenuseid ega nõua oma isikuandmete eemaldamist. Raamatupidamisalaseid andmeid säilitatakse vastavalt seadusele.

Kliendil on õigus saada informatsiooni kõigi temaga seotud isikuandmete kohta ja nõuda tema isikuandmete töötlemise keelamist turunduse eesmärgil. Kliendil on õigus saata nõue väärate, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks, samuti oma isikuandmeid asendada või täiendada. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete eemaldamist, kui neid ei ole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on olnud ebaseaduslik, v.a. kui on seaduslik alusel andmete säilitamiseks. Isikul on õigus keelduda nõusoleku andmisest oma isikuandmete töötlemiseks otseturunudlikel eesmärkidel.

Isikul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn, nõustamine tel. +372 5620 2341, info tel: +372 627 4135, e-post: info@aki.ee, veeb: http://www.aki.ee .

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused:

Brande OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente e-posti teel.

Privaatsuspoliitikaga seoses tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressile: info@pinkshop.eu