Müügitingimused

Enne tellima asumist tutvu kindlasti Tarbijakaitseameti poolt pakutavate õiguste ja võimalustega ja loe läbi ka kogu võlaõigusseadus, mille leiad siit!

Tarbijakaitseameti koduleht: Tarbijakaitseamet

Tellimus on kinnitatud peale makse teostamist Swedbanga pangalingi kaudu või peale makse laekumist Brande OÜ kontole ning toode või tooted on automaatselt broneeritud. Peale tellimuse kinnitamist saab tellija mõne minuti jooksul e-maili tellimuse kinnitusega.

Kui maksmine ei õnnestu või kui tellija omab kontot mõnes muus pangas, siis tuleks valida makseviisidest: “Muu pank” ja peale arve saamist e-mailile tasuda see pangaülekandega. Alati võib saata meile ka e-mail aadressile: info@pinkshop.eu ja anda teada oma tellimissoov. Toote olemasolu korral saadame arve, mille alusel saab teha ülekande meie kontole. Kui tellimuse eest ei ole tasutud 1 tööpäeva jooksul, siis tühistame tellimuse.

PS!  Toote täpne värvitoon võib erineda pildilolevast, mis tuleneb erinevatest ekraaniseadetest.

Lepingu jõustumine – Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad Kliendi ja internetiaadressil www.pinkshop.eu asuva ostukeskkonna omaniku Brande OÜ vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

TAGASTAMINE:

Ostjal on 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist õigus kaup tagastada või ringi vahetada.  Kauba tagastamiseks või vahetamiseks palume saata meile e-mail aadressile: info@pinkshop.eu ja anda teada tagastamise või vahetamise soov ning uus suurus, mille vastu soovitakse kaup ringi vahetada. Vahetades toote teise suuruse vastu, uut postikulu ei lisandu. Vahetades kauba teise toote vastu, lisandub postikulu vastavalt hinnakirjale (Smartpost 2,50 eur, Eesti Post 2,90 eur).

Tagastamise postikulud kannab ostja.

* 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Sinu isiklikke vajadusi arvestades (nt Sinu mõõtude järgi) ning toodetele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (pesu ja bikiinid), juhul kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud.

Tagastatav kaup saata palun Smartposti või Omnivaga-ga Tallinna Pirita Selveri automaati (telefoninumber: 56509660)!

Palume jälgida, et pakil oleks peal saatja nimi.

Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
Tagastame kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates lepingust taganemise teate jõudmisest meieni.  VÕS §56(2) lg 4 järgi kannab tarbija talle lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on tarbijal õigus esitada kauplejale pretensioone kaubal esinevate puuduste kohta 2 aasta jooksul kauba kättesaamisest.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja tellimuse numbri e-posti aadressile info@pinkshop.eu. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.

Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.

Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kasutatakse ainult müügiteenuse osutamiseks ja lubame, et need ei satu kolmandate isikute kätte.

Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Taganemise avalduse tüüpvorm on saadaval alloleval veebilehel:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Kliendil on VÕS § 101 tulenevalt õigus tugineda õiguskaitsevahenditele. Tarbija võib nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustusega täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Selleks peab Klient esitama kaebuse Müüja e-mailie: info@pinkshop.eu. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Üldtingimuste alusel sõlmitud Lepingute üle on järelevalvepädevus Tarbijakaitseametil. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Tellija ja Brande OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tellijal on võimalus pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava internetipõhise platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/odr. Muul juhul lahendatakse vaidlus Tellija elukohajärgses kohtus.

Brande OÜ ei vastuta: kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

Kirjalikus kaebuses tuleb märkida:
1) tarbija nimi ja kontaktandmed;
2) kaebuse esitamise kuupäev;
3) kauba või teenuse puudus;
4) ettevõtjale esitatav nõue;
5) viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

 

Lae Müügitingimused alla PDF failina:

Müügitingimused