Tagastamine

TELLIMUSE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

Ostjal on 14-päeva jooksul peale kauba kättesaamist õigus kaup tagastada või ringi vahetada. Kauba tagastamiseks või vahetamiseks palume saata tagastamisavaldus e-postiga aadressile: info@pinkshop.eu.

Toodet on võimalik vahetada teise suuruse vastu. Sellisel juhul uut postikulu ei lisandu.

Toodet on võimalik vahetada teise toote vastu ainult juhul, kui toode on laos kohe olemas. Kohe olemas on tooted, mille tarneajaks on märgitud 1-2 tööpäeva. Muul juhul palume tellimus tagastada ning sooritada uus tellimus.

Toodet on õigus tagastada 14-päeva jooksul peale tellimuse kättesaamist. Tagastamise postikulud kannab ostja.

Tagastatav kaup tuleb saata Peetri Selveri Omniva, DPD ja Itella automaati (telefoninumber: 5298658)!
Palume jälgida, et pakil oleks peal saatja nimi!
Müüjal on õigus keelduda tagastuse vastuvõtmisest, kui tagastamisavalduse esitamisest on möödunud enam kui 14-päeva ning tagastatav toote ei jõundud Müüjani õigeagselt, kuna Ostja ei ole järginud tagastamiseks antud juhiseid.

Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastatav kaup peab olema lõhnatu!

Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt füüsilises kaupluses teha.

Tagastame kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates lepingust taganemise teate jõudmisest meieni. VÕS § 56 (2) lg 4 järgi kannab tarbija talle lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Tagastades tellimuse osaliselt ei kuulu tagastamisele postikulud, kuna vastavad tasud arvestatakse ühikuhinnana paki kohta sõltumata pakis olevate toodete arvust.

PRETENSIOONI ESITAMINE

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on tarbijal õigus esitada kauplejale pretensioone kaubal esinevate puuduste kohta 2 aasta jooksul kauba kättesaamisest.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja tellimuse numbri e-posti aadressile info@pinkshop.eu. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.

Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kasutatakse ainult müügiteenuse osutamiseks ja lubame, et need ei satu kolmandate isikute kätte.